По процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията...