CMWDS – ЦЕНТРАЛИЗИРАНА МУЛТИ СИСТЕМА ЗА ДОЗИРАНЕ

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА МУЛТИ СИСТЕМА ЗА ДОЗИРАНЕ

Позволява свързване на до 5 перални машини едновременно;
Може да се разшири с до 4 дозиращи групи;
Възможност за до 10 химикали на дозираща група;
Възможност за получаване на до 10 сигнала.