CTDS – ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ТУНЕЛНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ТУНЕЛНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА

Дава възможност за свързване на една тунелна машина и до 15 единични перални машини;
Няма ограничение на броя на дозиращите групи, брой дозирани химикали и сигналите;
Автоматично дозиране, адаптирано към натоварването на машината.