GOGO – КОМПАКТНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ

КОМПАКТНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА МИЯЛНИ МАШИНИ

Възможност за свързване на 1 тунелна миялна машина;
Пълен мониторинг на работния процес, доклади за грешки и технически проблеми;
Работи с течни перилни препарати, както и с твърди химикали;
Режим с до 3 помпи, 3 разходомера и 3 входни сигнала;
Индуктивни и кондуктивни сонди позволяват на системата да работи и в кондуктивен режим;
Вграден и външен(опция) зумер;
Пропорционален режим – Plug&Play решение за лесен монтаж;