GOSHO – КОМПАКТНА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СЕНЗОРНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ

КОМПАКТНА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СЕНЗОРНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА МИЯЛНИ МАШИНИ

Възможност за свързване на до 2 тунелни съдомиялни машини (с до 2 помпи за всяка машина) или единична тунелна съдомиялна машина с до 4 помпи;
Може да работи със съществуващи дозаторни системи, предоставяйки пълен мониторинг в реално време на работния процес и състоянието чрез интернет свързаност.
Работи с течни перилни препарати, както и с твърди химикали;
Режим с до 4 помпи, до 4 разходомера и 4 входни сигнала;
Индуктивни и кондуктивни сонди позволяват на системата да работи и в кондуктивен режим;
Вграден и външен зумер.