Океан сервиз извършва сервизна дейност на пълмна гама съдомиялни, чашомиялни машини, както и на дозиращи системи.

 

Фирмата подсигурява надеждна поддръжка и ремонт на използваните дозиращи системи за възникнали проблеми при тяхната ежедневна употреба, подмяна на дозаторно оборудване при необходимост, както и подсигурява възможност за ремонт на наличните в обекта на клиента съдомиялни и чашомиялни машини.

Окена Сервиз разполага с пълната гама резервни части за поддръжка на дозиращото оборудване и за ремонт на съдомиялните машини.

Ремонт и профилактика на дозиращи системи и съдомиялни машини в рамките на населените места, в които Океан сервиз разполага с офиси и сервизни бази се извършват в рамките на следващия работен ден от направената от клиента заявка за ремонт. За останалата част от страната срока за извършване на ремонта е по договаряне.